Kohanemisprogramm Programme for the Adaptation

B1 taseme töölehed

Tööleht: Kaubandus ja tarbijakaitse (pdf)

Tööleht: Ettevõtlus. Edukas firma. Äriplaani koostamine (pdf)

Tööleht: Haridussonavara. Eesti haridussusteem (pdf)

Tööleht: Inimene ja keskkond. Teemakohase sõnavara kasutamine seotud kirjalikus tekstis (pdf)

Tööleht: Liikluskorraldus ja ühistransport (pdf)

Tööleht: Kinnisvara. Elukoht (pdf)

Tööleht: Kuritegevus ja turvalisus. Juhtunu kirjeldamine (pdf)

Tööleht: Lapsega kodus. Erinevad võimalused (pdf)

Tööleht: Terviseasutused, ennetavad tegevused (pdf)

Tööleht: Õnnetusjuhtumite kirjeldamine, abi kutsumine, tagajärgede likvideerimine (pdf)

Tööleht: Reisimine ja kindlustus. Probleemide lahendamine reisi ajal (pdf)

Tööleht: Teenindusasutuste külastamine, teenuste tellimine (pdf)

Tööleht: Vaba aja veetmine. Eri rahvaste tavad (pdf)

Tööleht: Töökoha otsimine (pdf)

Tööleht: Töövalise tegevuse võimalused (pdf)

Tööleht: Tuleviku planeerimine, ettekanne (pdf)

Tööleht: Väljas soomine, menüü lugemine (pdf)

Tööleht: Välimus, eelarvamused ja tolerantsus (pdf)

Tööleht: Välimuse eest hoolitsemine, riietus (pdf)

Tööleht: Majandusega seotud sõnavara (pdf)

Tööleht: Abi palumine ja abi pakkumine (pdf)

Tööleht: Inimsuhted. Oma seisukoha põhjendamine (pdf)

Tööleht: Laps läheb kooli (pdf)

Tööleht: Töö otsimise võimalused (pdf)

Tööleht: Poliitikaga seotud sõnavara (pdf)

Tööleht: Tervis. Tervislik toitumine (pdf)

Tööleht: Tähtpäevade tähistamine (pdf)

Tööleht: Vestlus võõra inimesega (pdf)

Tööleht: Töödokumentatsioon. Stiil ja struktuur (pdf)

Tööleht: Töövestluseks valmistumine (pdf)