Kohanemisprogramm Programme for the Adaptation

Kohanemisprogramm

Kohanemisprogramm kolmandate riikide kodanike lõimimiseks Eestis


Eestikeelne infovoldik (kliki pildil)

Käsiraamat ametnikule ja koolitajale (kliki pildil)

Töölehed ja metoodiline juhend (kliki pildil)

Kohanemisprogramm: sissejuhatus.

Kohanemisprogramm: baaskoolitus.

Kohanemisprogramm: keelekoolitus

Kohanemisprogrammi mälestusi allalaadimiseks ja kuulamiseks!

kuuldemang.mp3

Kuuldemäng Rebane Kanakarjas.

Esitab kohanemisprogrammi kuuldeteater.